BLI MEDLEM

Är du redan skytt och vill byta klubb till oss eller återuppta skyttet fyller du i en medlemsansökan i formuläret enligt nedan. Du blir sedan kontaktad av vår medlemsansvarige.

Har du ett intresse att börja med pistolskytte och vill gå nybörjarutbildning hos oss gäller följande. Klubben genomför årligen en till två kurser för nybörjare med ett begränsat antal platser. Ansökning för att delta i en av våra kurser öppnar tre månader innan kursdatum och stänger två månader innan kursdatum. Information om att ansökan är öppen läggs ut på vår publika hemsida tillsammans med ansökningsformulär. 

Om du antas till kurs kommer du att kallas till kurs med datum i anslutning till att ansökningsperioden stängs. Kursen innebär en kursavgift som för närvarande ligger på 5 500 sek. I denna ingår kurslitteratur, övningsammunition under kursen, lån av vapen samt medlemsavgift för första året. Du kan också hamna på reservplats. För att behålla denna krävs att du tackar ja. Du kommer i samband med att du blivit antagen få uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. 


Medlemsansökan

F 16 Pk har som uppgift att sprida intresse och kunnande om skytte med pistol och revolver. Klubben är en frivillig försvarsorganisation och är medlem i Svenska Pistolskytteförbundet, Uppsala läns pistolskyttekrets och Svenska Sportskytteförbundet samt tillhör Uppsala Skytteunion och har sina anläggningar på Unionens område i Ekebyboda utanför Uppsala.

Klubben ställer krav på sina medlemmar att vara aktiva i såväl skyttet som i den ideella klubb-verksamheten. Medlem skall skjuta ett visst min. antal träningar/tävlingar, medlem skall också delta som medhjälpare och/eller instruktör vid av klubben anordnade tävlingar och slutligen skall medlem delta i minst en av två årliga underhållsdagar betr. klubbens anläggningar.

Härmed ansöker jag om medlemskap i F 16 Pistolklubb och förbinder mig att noga följa klubbens krav och myndigheternas författningar och föreskrifter samt pistolskytteförbundets och klubbens stadgar.

*obligatoriskt fält